zahlavi

PROFIL SPOLEČNOSTI

Od vzniku v roce 1992 se zabýváme poradenstvím pro podnikatelské subjekty (tuzemské i zahraniční), neziskové organizace, města a obce a také pro instituce státní správy. V posledních letech se intenzivně zabýváme problematikou předvstupních fondů a následně Strukturálních fondů Evropské unie s cílem odborně napomáhat klientům při získávání dotačních prostředků. To se týká i dotačních prostředků i ze Státního rozpočtu ČR.

Disponujeme zkušenými odborníky v problematice podnikatelské činnosti, státní správy i samosprávy. Pro zvýšení profesionality absolvovali zahraniční stáže a certifikované vzdělávací aktivity k problematice dotací z Evropské unie.

Komunikaci a spolupráci s klientem praktikujeme tímto osvědčeným postupem:

Veškerá námi vyvíjená činnost vůči klientovi je až do okamžiku podpisu příslušné smlouvy zdarma. Využijte proto osobní, písemnou i telefonickou formu kontaktu a konzultace. K tomu slouží i odkaz na těchto www stránkách „váš projekt“.

Zajišťujeme následující kompletní služby dotačního poradenství:

|Copyright © 1992 - 2016 PPCentrum, s.r.o.| |mapa webu|