zahlavi

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky: Přeměna porostů náhradních dřevin na polesí Blatno-II

Zadavatel, Sídlo, IČ: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1 - Hradčany, IČ: 00445100

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.692.980,- Kč bez DPH

Lhůta pro doručení nabídky: 17.7.2017 do 10:00 hodin

Oznámení výběrového řízení - zadávací podmínky.

Přílohy zadávací dokumentace.

|Copyright © 1992 - 2016 PPCentrum, s.r.o.| |mapa webu|